Mitä hermoratahieronta on?

Hermoratahieronta on luonnollinen ja tehokas kuntoutusmuoto jo yksinään. Se sopii hyvin myös täydentäväksi hoidoksi tukemaan virallisen koululääketieteen hoitomenetelmiä. Hermoratahieronnasta on jo vuosikymmenten ajalta kokemukseen perustuvaa tuloksellista näyttöä, vaikka se on edelleenkin suurelle osalle ihmisiä varsin tuntematon.

Yleisesti ihmisillä on varsin puutteellista tietoa vaivojensa syntyperistä tai niiden liittymisestä toisiinsa ja toisaalta taas aivan liian vähän tietoa hermoratahieronnasta ja sen vaikutuksesta ihmiskehoon. Näin hoitoon ei aina osata hakeutua, vaikka siihen olisikin tarvetta.

Hermoratahieronnassa hyödynnetään ihon hermopäätteiden kykyä ottaa vastaan sormin tapahtuvaa stimulointia. Sillä kuntoutetaan ääreishermoston toimintaa, jonka avulla saadaan myös keskushermosto toimimaan paremmin. Hoitoa voidaan perustella suoraan ihmisen fysiologialla, jossa on huomioitu olennaisena osana myös solujen uusiutumiskyky ja elimistön ravitsemustilanne.

Hermoratahieronnan on huomattu auttavan tehokkaasti kehon tasapainotilan saavuttamisessa. Tällöin elimistö on puolustuskykyisempi, ravinteiden imeytyminen paranee, erityselinten toiminta tehostuu ja hormonitoiminta tasoittuu. Eli keho elpyy itse parantamaan häiriintynyttä toimintaansa, jolloin vaivat helpottuvat tai jopa poistuvat pysyvästi.

Hermoratahieronta ei kuitenkaan ole mikään ihmehoito, mutta sillä on saatu erittäin hyviä tuloksia lihasvaivoista useimpiin kroonisiin sairauksiin sekä särky- ja kiputiloihin. Tulokset ovat olleet aina paremmat, mitä varhaisemmassa vaiheessa on päästy vaivojen alkusyitä hoitamaan. Lisäksi tuloksiin on vaikuttanut asiakkaan oma motiivi osallistua hoitoonsa huolehtimalla ruokavaliostaan sekä liikunnan ja levon tarpeestaan. Hoidolla on vältetty leikkauksia ja vähennetty lääkityksen tarvetta. Kroonisten sairauksien kohdalla hermoratahieronnan on huomattu ehkäisevän hyvin liitännäissairauksien puhkeamista. Kaiken kaikkiaan säännöllisesti hermoratahieronnassa käyneet ihmiset ovat kokeneet olevansa keskimääräistä terveempiä kuin saman ikäiset ystävänsä.

Hermotus / hermottamattomuus

Hermoston toiminta koetaan usein vieraaksi ja vaikeaksi käsitteeksi, eikä sitä yleensä osata yhdistää suoraan tavallisimpiinkaan vaivoihin. Hermoratahierontaan olisi kuitenkin hyvä hakeutua jo silloin, kun ensimmäisiä oireita ilmaantuu, olivat ne sitten mitä tahansa. Ensimmäiset ilmoitukset hermotuksen häiriintymisestä oirehtivat yleensä lihasperäisinä vaivoja. Ne ilmenevät päänsärkyinä, erilaisina lihaskipuina ja -kramppeina selässä tai raajoissa. Yleisesti päänsärkyä tai selkäkipuja tässä vaiheessa vielä vähätellään ja luullaan niiden johtuvan vain liikarasituksesta. Usein kuuleekin sanottavan: ”Ei minulla hermojen toiminnassa ole vikaa, mutta tuo niska on ihan jumissa.”

Kaikki eivät välttämättä huomaa vaivoja pinnallisissa, ihmistä liikuttavissa lihaksissa. Hermotuksen vajavuus voi oirehtia myös erilaisina ruoansulatuskanavan vaivoina epämääräistä vatsavaivoista krooniseen paksusuolentulehdukseen asti. Valitettavan harva osaa yhdistää tämän liittyvän mm. huonosti toimivaan ääreishermoston osaan selässä eli käytännössä myös selän lihaksiin, mutta myös raajojen lihaksiin.

Hermostoa tarvitaan viestimään toiminnallisia ja myös rauhoittavia käskyjä niin pinnallisille kuin syvillekin lihaksille. Näin saadaan turvattua hapen ja ravintoaineiden kuljetus solujen käyttöön. Toisin sanoen hermotus aktivoi niin lihasten kuin ruoansulatuksenkin toiminta- ja lepoprosessin. Tämä on kokonaisuudessaan kehon monimuotoisin toiminta ja edellytys hyvälle terveydelle, jota vaatii myös kehon toinen viestintäjärjestelmä eli hormonitoiminta. Mikäli se ei pysy tasaisena seurauksena ovatkin vaihdevuosivaivat, kilpirauhasvaivat, väsymysoireyhtymät jopa masennus ja mielen häiriöt.

Erot muihin hoitoihin nähden

Hermoratahieronta eroaa siinä määrin totutuista hoitotavoista, että siinä kuntoutetaan koko kehoa. Se on välttämätöntä, koska ihminen toimii aina kokonaisuutena. Ei ole irrallaan toimivaa verenkiertoa, puhdistusjärjestelmää, ruoansulatusta, hormonitoimintaa eikä lihaksistoa hermostosta puhumattakaan. Näin ollen hermoratahieronnan kuntouttavat tavoitteet ovat selkeästi laaja-alaisemmat kuin yleensä oletetaan. Hoito onkin syystä pitkäjänteistä ja aikaa vievää. Aluksi sitä tulee ottaa useammin, mutta ylläpitävänä hoitona riittää harvempikin käynti. Säännöllisesti otettuna hermoratahieronta vähentää muiden hoitojen tarvetta toimien tehokkaasti myös ennaltaehkäisevänä hoitomuotona.

Hermoratahieronnan kehityshistoriaa

Hermoratahieronnan on kehittänyt suomalainen Annikki Kankkunen. Hänen aikoinaan Sveitsin ja Saksan rajaseudulla tapaamansa hoitomuoto, lääketieteen opinnot ja myöhemmin lukuisista lääketieteen väitöksistä hankkimansa tiedot vahvistivat käsityksen, että ihminen tulee hoitaa kokonaan todellisen kuntouttavan vaikutuksen saamiseksi. Näiden tietojen ja käytännön kokemuksen pohjalta A. Kankkunen kehitti ääreishermostoa kuntouttavan neurologisen manipulaatiohoidon, jota Suomessa kutsutaan alkuperäiseksi hermoratahieronnaksi.

Annikki itse aloitti hermoratahieronnat jo 1960-luvulla, jonka jälkeen hän jatkoi vuosikymmeniä hoidon pitkäjänteistä kehitystyötä niin tiedollisesti kuin taidollisestikin.

Hrh-koulutuksen historiaa

Asiakaspalautteen ja hyvien hoitotulosten kannustamana A. Kankkunen aloitti hermoratahierojien koulutuksen 1980-luvulla. Koulutusten nimet vaihtuivat vuosien varrella koulutuksen kehittyessä. Hermorataterapeutti-nimitystä käytettiin korkeimpana nimikkeenä, kunnes tietomäärän lisääntyessä v. 1995 aloitettiin hermoratahieronnan mestareiden koulutus. Hermoratahieronnan opettajia on A. Kankkunen kouluttanut virallisesti jo 1980-luvulla. Nyt koulutetut opettajat/opistot ympäri Suomea jatkavat työtä kehittäen sitä edelleen. Uusi sukupolvi aloitti vuonna 2013 opettajien koulutuksen uudistetulla ja laajennetulla koulutusohjelmalla.

Hoidon levinneisyys

Alkuperäinen hermoratahieronta on levinnyt Suomesta jo Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Eurooppaan.