Hermoratahieronnan opettajakoulutus /opettajatutkinto (84 op)

Hinta 20 400 € (maksu 1020 € erissä, sis. 24 % alv)
Kesto 2,5 vuotta
Sisältää 20 lähiopetuspäivää

Ammattinimike: hermoratahieronnan opettaja

Pääsyvaatimukset

- hermoratahieronnan mestaritutkinto
- yleinen soveltuvuus ammattiin
- motivaatio ja kyky alan koulutuksen kehittämiseen tulevaisuudessa

Miten opiskellaan?

Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, itsenäisestä opiskelusta ja käytännön opetusharjoittelusta. Lähiopetuspäivät sisältävät pääpainotteisesti teoriaa ja opetustyötä harjoitellaan ns. kuivaharjoitteluina. Lisäksi kädentaito, hoitopaikat ja työasennot tarkistetaan käytännössä. Lähiopetuspäivistä 2 on näyttökoepäiviä. Lähiopetuspäivien tavoitevälit ovat 6 viikkoa, mutta ne suunnitellaan koulutuksen edetessä oppilaskohtaisesti. Opinto- ja koulutusmateriaalin oppilas saa monisteina ja osan myös sähköisenä. Opintojen edellytyksenä on, että oppilas käynnistää itsenäisesti hermoratahierojakoulutuksen suoritettuaan sen opettajan opinnot. Näin hän saa suoritettua vaaditun käytännön opetusharjoittelun. Koko koulutuksen ajan oppilas saa tukea opintoihinsa ja/tai omaan koulutustoimintaansa myös puhelimitse tai internetin välityksellä.

Opintojen sisältö

Hermoratahierojakoulutuksen opettajan opinnot
Hermoratahieronnan mestarikoulutuksen opettajan opinnot
Hermokanavaopin opettajan opinnot
- hermoratahieronnan vaikutus hermokanaviin
- hermokanavakarttaopinnot (sisältää 100 HK-karttaa)
- nivelaistit
- ihmisen DNA / RNA
Opettajan syventävät opinnot
- anatomian ja fysiologian syventävä tieto
- hermotuksellinen syventävä tieto
- yleinen pedagogiikka
- vuorovaikutustaidot / suullinen esiintyminen
- opettajan ammattietiikka ja eettiset periaatteet
- opettajan itsensä ja alan koulutuksen kehittäminen
- psykologia
Opettajan muut opinnot
- meridiaaniyhdistekartta
- S/M/UER-yhdistekartta
- itsehoitopaikat
- yleistieto ja markkinointi
Käytännön opetusharjoittelu
Itsenäinen koulutustoiminta
Opetusmateriaalin itsenäinen tuottaminen
Tuntikuulustelut / kirjalliset tentit (4 - 5)
2 näyttökoetta

Huom! Mestaritutkintoon johtava koulutusoikeus on ainoastaan hermoratahieronnan opettajatutkinnon suorittaneella henkilöllä. Opettajaopiskelijan koulutusoikeudet määritellään hermoratahieronnan opettajakoulutuksen opetussuunnitelmassa.