Hermoratahierojakoulutus (40,5 op)

 • Hinta 3640 € (maksu 280 € erissä, sis. 24 % alv). Kesto n. 13 kk
 • Sisältää 13 lähiopetuspäivää 
 • Ammattinimike: hermoratahieroja
 • Pääsyvaatimukset

 • Koulupohjavaatimuksia ei ole, mutta motivaatio opiskeluun ja hoitotyöhön tarvitaan.
 • Miten opiskellaan?

 • Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä etäopiskelusta. Lähiopetuspäivät sisältävät teoriaa ja käytännön hoitoharjoittelua. Oppilas saa opistolta lukupaketin etäopiskelua varten. Opintojen edistymistä seurataan lähiopetuspäivinä pidettävin tuntikuulusteluin. Teorian etäopiskelua opisto suosittaa tehtäväksi 10 tuntia viikossa ja itsenäistä käytännön hierontaharjoittelua vähintään kolme asiakasta viikossa.
 • Tavoitteet

 • Tavoitteena on, että oppilas hallitsee hermoratahieronnan perushoidon ja teoreettisen perustiedon, jota tarvitaan asiakkaan tuloksellisessa hoidossa. Lisäksi hän hallitsee vaiva-alueet ja niiden käytön asiakkaan yksilöllisessä hoidossa ottaen huomioon myös asiakkaan ravitsemuksen. Oppilas tuntee ihmisen fysiologiaa ja anatomiaa, eri sairauksia ja ihotauteja huomioiden hermotus. Oppilas omaa tarvittavat tiedot ja taidot mahdollisia jatko-opintoja varten hermoratahieronnan mestariksi. Opiskelun tavoitteena on saavuttaa ammatillinen pätevyys toimia itsenäisenä yrittäjänä tai harrastaa hermoratahierontaa muun ammatin ohella.  Itsenäisenä yrittäjänä toimiville opisto kuitenkin suosittaa alan mestaritutkinnon suorittamista.
 • Opintojen sisältö

 • - anatomia ja fysiologia
  - nikamaoppi (selkäydinhermojen hermotuksellinen hyöty ja haitta)
  - ravitsemusoppi (hivenaineet ja vitamiinit)
  - ammattihygienia
  - ammattietiikka
  - hermoratahieronnan perusteet
  - vaiva-alueet (38 kpl)
  - vaiva-alueiden käyttö yksilöllisesti asiakkaan vaivoihin ja sairauksiin
  - ihotaudit
  - yleistieto
  - käytännön hoitoharjoittelu
 • Suoritettavat tentit

 • - 4 kirjallista tenttiä
  - 2 hoitotyönäytettä
 • Hintaan sisältyvä opintomateriaali

 • - Opistolta saatava opintomateriaali
  - Kirja; Hermoratahieronnan Tietokirja, Annikki Kankkunen
 • Itse hankittava opintomateriaali

 • - Kirja; Voi Hyvin, Paavo Airola
  - Kirja; Ihmisen Fysiologia ja Anatomia, Walter Nienstedt, Osmo Hänninen, Antti Arstila, Stig-Eyrik Björgqvist (ei ole välttämätön, voi lainata esim. kirjastosta)