Hermoratahieronnan mestarikoulutus / mestaritutkinto (66 op)

 • Hinta 5040 € (maksu 280 € erissä, sis. 24 % alv). Kesto n. 23 kk.
 • Sisältää 18 lähiopetuspäivää 
 • Ammattinimike: hermoratahieronnan mestari
 • Oikeus hakea Hermoratahieronnan mestarit HRH ry:n jäseneksi.
 • Pääsyvaatimukset

 • Oppilaan tulee olla suorittanut hermoratahierojakoulutus (kestoltaan 13 kk).
 • Miten opiskellaan?

 • Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä etäopiskelusta. Lähiopetuspäivät sisältävät teoriaa ja niin kauan käytännön hoitoharjoittelua, kun hoitotekniikan hallitseminen ja kädentaidon hienosäätö vaativat. Aluksi lähiopetuspäivät ovat n. kerran kuukaudessa. Opintojen edetessä ja oppimateriaalin lisääntyessä lähiopetuspäiviä on n. 6 viikon välein. Oppilas saa opistolta lukupaketin etäopiskelua varten ja opintojen edistymistä seurataan lähiopetuspäivinä pidettävin tuntikuulusteluin. Teorian etäopiskelua opisto suosittaa tehtäväksi 10 tuntia viikossa ja käytännön itsenäistä hierontaharjoittelua vähintään kolme asiakasta viikossa.
 • Opintojen sisältö

 • - meridiaanit / hermolinjat
  - vuorokausirytmi
  - sydän- / maksakartat
  - nikamakartat
  - umpieriterauhaskartat
  - umpieriterauhasten yhdistekartta
  - muut kartat
  - heijastealueet
  - hermoratahieronnan perusteet
  - hermotuksellinen ajanlasku 
  - vuorovaikutuslihasparit          
  - anatomia ja fysiologia
  - vitaaliaineet
  - sairaudet ja vaivat / tautioppi
  - hoitajan ammattietiikka
  - asiakasasiakirjojen laatiminen
  - hoitosuunnitelmat                   
  - yleistieto
  - tapauskohtaisia esimerkkitapauksia
  - suullinen esiintyminen hoitotyössä
  - kirjalliset työt (anatomia/fysiologia)
  - käytännön hoitoharjoittelu
 • Tavoitteet

 • Tavoitteena on, että oppilas hallitsee laajan teoreettisen tiedon ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta hermotus huomioiden. Hän omaa laajan tiedon eri sairauksista ja niiden syntytavoista hermotuksellisesta näkökulmasta. Oppilas hallitsee hyvin harjoitellun huolellisen hierontatekniikan ja osaa laatia oppimansa tiedon perusteella asiakkaalle yksilöidyn hoitosuunnitelman, jossa ottaa huomioon myös asiakkaan iän, ravitsemuksen, työnlaadun ja levon tarpeen. Oppilas hallitsee myös alan ammattietiikan.
 • Suoritettavat tentit

 • - 3 kirjallista välitenttiä
  - 3 laajaa kirjallista lopputenttiä
  - 1 hoitotyönäyte
 • Opintomateriaalina käytetään

 • - Opistolta saatava opetusmateriaali
  - Kirja; Hermoratahieronnan Tietokirja, Annikki Kankkunen
  - Kirja; Voi Hyvin, Paavo Airola
  - Kirja; Ihmisen Fysiologia ja Anatomia, Walter Nienstedt, Osmo Hänninen, Antti Arstila, Stig - Eyrik Björgqvist